Atrakcje Okolicy

 • Sulejowski Park Krajobrazowy - został utworzony w 1994 r. , obejmuje fragment dorzecza środkowej Pilicy od Przedborza po Tomaszów Maz.; park zajmuje powierzchnię 174 km, a jego otulina 389 m²,
 • Zalew Sulejowski - oddany do użytku w 1973 r. , betonowo ziemną tamę, piętrzącą wody Pilicy, zbudowano na 136 km biegu rzeki, w naturalnym zwężeniu doliny w Smardzewicach; obecnie Zbiornik Sulejowski leży w granicach trzech powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego,
 • Opactwo Cystersów w Sulejowie - położone w Podklasztorzu, jest to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, będący zabytkiem architektury romańskiej; do dziś zachowały się: kościół św. Tomasza z pierwszej połowy XIII w. w stylu późnoromańskim z cegły i piaskowca szydłowskiego w kszatłcie krzyża, przykościelna część klasztoru tj. kapitularz z początku XIII w. oraz fragment krużganków z XV w. w nim ekspozycja muzealna, zabudowania obronne: trzy baszty i trzy wieże,
 • Rezerwat "Niebieskie Źródła" - utworzony w 1961 r., jest to rezerwat wodno-krajobrazowy, położony w dolinie Pilicy w południowo wschodniej części Tomaszowa Maz. o powierzchni ok. 29 ha; główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę; barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego, 
 • Skansen rzeki Pilicy - pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece; muzem dokumentuje i popularyzuje dziedzictwo przyrodnicze i historyczne Pilicy i Nadpilicza; zbiory gromadzi w pięciu działach: Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy, Wojenne trofea Pilicy, Oś rzeki Pilicy, Pamiątki po dawnej Spale, Wioślarstwo i szkutnictwo ludowe,
 • Groty Nagórzyckie - powstały w wyniku eksploatacji piasku, niezbędnego do produkcji szkła; turystyczna trasa podziemna została udostępniona zwiedzającym w dniu 2 lutego 2012 r.; Przeciętna wysokość grot wynosi 1,8 m, najdłuższy korytarz ma 120 m, a największa Grota Królewska ma 30 m długości, 25 m szerokości i 3 m wysokości,
 • Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach - powstał w latach 1934-1936, zarządzany jest przez Kampinowski Park Narodowy; na powierzchni leśnej 56 ha przebywa stado utrzymywane na poziomie około 20 szt. żubrów; dla turystów udostępniony jest taras i zagroda widokowa,
 • Romański kościół św. Idziego  w Inowłodziu - to romański kościół obronny z przełomu XI i XII w., jego fundatorem był Władysław Herman; jest to budowla jednonawowa, murowana z piaskowca na rzucie prostokąta z półkolistą absydą od wschodu i okrągłą wieżą obronną zaopatrzoną w otwory strzelnicze od zachodu; Kościół został zrekonstruowany po zniszczeniach w czasie działań wojennych I wojny światowej,
 • Bunkier w Konewce i Jeleniu - Nadpiliczna fortyfikacja w Gminie Inowłódz, jest to kompleks tajemniczych, żelbetowych, poniemieckich schronów z czasów II wojny światowej; najdłuższy obiekt kompleksu ma prawie 380 m długości; wewnętrzną część budowli stanowi prosty na całej długości tor, na którym mieścił się cały pociąg sztabowy; podobny schron znajduje się w Jeleniu na terenie gminy Tomaszów, jest on krótszy o prawie 30 m i ma kształt łukowaty,
 • Kościół pw. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie - jest to  kościół z wyposażeniem wnętrza i ołtarzami w stylu barokowym i rokokowym z około 1750 r.,  należący kiedyś do klasztoru norbertanów, założonego w późnym średniowieczu; z opactwa pozostała brama obronna, zmieniona w dzwonnicę oraz jedno skrzydło klasztoru, obecnie plebania,
 • Cmentarz żydowski w Piotrkowie Tryb. - Nekropolia ta powstała w 1791 roku i jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce;  zajmuje ona powierzchnię ponad 300 ha; pomimo wielu zniszczeń, w chwili obecnej znajduje się tam około 3000 nagrobków; znajdują się tam inskrypcje w językach: hebrajskim, rosyjskim, niemieckim i polskim;  na cmentarzu znajdują się również zbiorowe mogiły ofiar Holocaustu,
 • Zespół Klasztoru Jezuitów w Piotrkowie Tryb. - budowę zespołu klasztornego złożonego dziś z barokowej świątyni, zabudowań gospodarczych i dwóch kolegiów rozpoczęto w 1695 roku; najcenniejszą częścią zespołu jest barokowy kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego wzniesiony w latach 1701-27 według projektu J. I. Delamarsa, z bogatym wnętrzem w stylu barokowym i późnobarokowym oraz interesującymi polichromiami; kościół ten jest Sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej,
 • Wielka i mała Synagoga w Piotrkowie Tryb. - Wielka Synagoga powstała w latach 1791-93, obecnie jest jedną z najlepiej zachowanych synagog w województwie łódzkim, jak i w całej Polsce, ze względu na swoją unikalną architekturę; zaś Mała Synagoga została zbudowana w 1775 roku; Synagogi zniszczone w latach II wojny światowej, zostały odbudowane dla potrzeb Biblioteki Publicznej.